Welkom bij het INSPIRE aanmerkingsregister

In het kader van de INSPIRE-richtlijn maken overheidsorganisaties in de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema's vindbaar. Zij zorgen ervoor dat deze gegevens allemaal op basis van dezelfde standaarden zijn te vinden, te bekijken en te downloaden. Alle Europese INSPIRE data komen bij elkaar in het Europese INSPIRE geoportal.

In Nederland zijn verschillende overheidsorganisaties verantwoordelijk voor het conform INSPIRE beschikbaar stellen van één of meer datasets. Zij zijn hiervoor door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangemerkt. De aanmerking is niet geheel statisch. Het komt voor dat een andere dataset eveneens of beter voorziet in de INSPIRE thema's. In dat geval kan die andere dataset worden aangemerkt. U kunt hiervoor zelf ook datasets aanmelden.

In het INSPIRE aanmerkingsregister houdt het ministerie de actuele stand van de aanmerkingen bij.