Aanmelden dataset

Indien volgens u een dataset in aanmerking komt voor INSPIRE, kunt u die hier aanmelden.  Graag ontvangen we naast algemene informatie over de dataset ook een toelichting waarom deze dataset voor INSPIRE moet worden aangemerkt en mogelijk met welk doel u de INSPIRE dataset wilt gebruiken.

Nadat u de aanmelding heeft voltooid, neemt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw verzoek in behandeling. Datasets die al in behandeling zijn, vindt u onder Aangemelde datasets.

Het overzicht van reeds aangemerkte (en afgemerkte) datasets vindt u onder Aanmerkingsregister.