Aanmerkingsinformatie van datasets voor INSPIRE

In het onderstaande overzicht worden  de Nederlandse datasets die voor INSPIRE zijn aangemerkt getoond en welke dataprovider voor deze datasets verantwoordelijk is. 

Een aantal van de aangemerkte datasets is niet alleen aangemerkt voor INSPIRE, maar ook voor een andere Europese verplichting, zoals de milieurichtlijnen (prioritaire datasets voor eReporting), het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB; IACS-datasets) of als high value dataset voor de Open Data Directive (waarschijnlijk in de loop van 2023). Hierdoor worden de datasets prioritair. 

Middels het selectievenster kunt u een selectie maken,  bijvoorbeeld de aangemerkte datasets per INSPIRE thema of  per dataprovider. Of u kunt de aangemerkte datasets selecteren die prioritair zijn.

Datasets 41 - 50 van de 231

Vogelrichtlijn verspreiding van soorten

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE Thema
Spreiding van soorten

Potentieel Wind

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
INSPIRE Thema
Energiebronnen

Luchtvaartinformatie

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Luchtvaart
INSPIRE Thema
Vervoersnetwerken

Aardkundige waarden

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Provincies
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden