Aanmerkingsinformatie van datasets voor INSPIRE

In het onderstaande overzicht worden  de Nederlandse datasets die voor INSPIRE zijn aangemerkt getoond en welke dataprovider voor deze datasets verantwoordelijk is. 

Een aantal van de aangemerkte datasets is niet alleen aangemerkt voor INSPIRE, maar ook voor een andere Europese verplichting, zoals de milieurichtlijnen (prioritaire datasets voor eReporting), het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB; IACS-datasets) of als high value dataset voor de Open Data Directive (waarschijnlijk in de loop van 2023). Hierdoor worden de datasets prioritair. 

Middels het selectievenster kunt u een selectie maken,  bijvoorbeeld de aangemerkte datasets per INSPIRE thema of  per dataprovider. Of u kunt de aangemerkte datasets selecteren die prioritair zijn.

Datasets 61 - 70 van de 231

Geluidszones rondom vliegvelden

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Provincies
INSPIRE Thema
Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Natuurbranden

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Provincies
INSPIRE Thema
Gebieden met natuurrisico's

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Provincies
Extra dataprovider(s)
Rijkswaterstaat
Rijksvastgoedbedrijf, Vastgoedbeheer
INSPIRE Thema
Habitats en biotopen

UNESCO cultureel werelderfgoed

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden

Rijksmonumenten

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
INSPIRE Thema
Beschermde gebieden

Volksgezondheidmonitoren (VGZ, JG, GZO)

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
INSPIRE Thema
Menselijke gezondheid en veiligheid

Infectieziekten datasets

Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Primaire dataprovider
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
INSPIRE Thema
Menselijke gezondheid en veiligheid