Gebouwen uit Basisregistratie Gebouwen (LV BAG) en Basisregistratie Topografie (BRT)

Annex
Annex III
INSPIRE Thema
Primaire dataprovider
Kadaster
Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Datum besluit
Status aanmelding
Afgerond