Kwaliteitscontrole: metadata mist in Nationaal Georegister

Voor de onderstaande datasets is in het Aanmerkingsregister een fout gedetecteerd bij de automatische kwaliteitscontrole. Er is in het Aanmerkingsregister een UUID opgevoerd die niet voorkomt in de INSPIRE Discovery Service van het Nationaal Georegister (NGR).
Controleer in het NGR of de metadata van de dataset met de opgegeven UUID bestaat (via Metadata UUID in het NGR zoeken).
Zo ja, controleer dan of de categorie 'INSPIRE' is opgegeven in het NGR (en pas dit zo nodig aan).
Zo nee, zorg voor de juiste metadata van de dataset in de INSPIRE Discovery Service van het NGR en voer daarna de UUID van de juiste metadata van de dataset op in het Aanmerkingsregister.