Kwaliteitscontrole: metadata niet opgevoerd in het Aanmerkingsregister

De volgende datasets in de INSPIRE Discovery Service van het Nationaal Georegister (NGR) komen niet voor in het Aanmerkingsregister.
Controleer of er datasets van uw organisatie bij zitten.
Als de metadata van de dataset bij een aangemerkte dataset hoort, voer dan deze UUID in bij de juiste aangemerkte dataset in het Aanmerkingsregister.
Als de metadata van de dataset niet voor INSPIRE bedoeld is, zet dan de categorie 'INSPIRE' uit in het NGR.

Kaderrichtlijn Water - Monitoringslocaties RWS
Metadata UUID in NGR zoeken: 05fc3b82-1b29-43b1-afff-8a79a0f65a2c
Geluidbelasting belangrijke wegen, Lden en Lnight, 2021 (INSPIRE)
Metadata UUID in NGR zoeken: d7dbdaa4-2cdd-447b-8294-1a01a3b618f1
Bijendiversiteit in Nederland
Metadata UUID in NGR zoeken: 5b7f3056-d174-4bc8-8375-c6321435c315
BRO - Grondwatermonitoring (GAR, GLD, GMN, GMW) onder INSPIRE
Metadata UUID in NGR zoeken: fef985d0-7d26-11ed-a1eb-0242ac1200022
Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK)
Metadata UUID in NGR zoeken: 5d2ffea6-e7c5-4e29-9474-c13718828779
Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 1
Metadata UUID in NGR zoeken: 70c52fd8-6b2e-42aa-873a-742711903243
Richtlijn Stedelijk Afvalwater - kwetsbaargebied Nederland EU2020
Metadata UUID in NGR zoeken: 11a98cc2-2e64-4f05-ae16-b7677f8054ad
Bathymetrie Nederland - kust
Metadata UUID in NGR zoeken: 9d973c4a-ef03-4785-b7f6-942e86b385f8
Bathymetrie Nederland - binnenwateren
Metadata UUID in NGR zoeken: 9d973c4a-ef03-4785-b7f6-942e86b385f7
Kaderrichtlijn Water - Deelstroomgebieden Nederland 2020 vlakken
Metadata UUID in NGR zoeken: 782cab20-8328-45f1-a9b2-c27d07c14066