Onder het thema Spreiding van de bevolking — demografie vallen de volgende datasets.