TOP10NL uit Basisregistratie Topografie (BRT) voor featuretypes Shoreline (MHW), Coastline en IntertidalArea

Annex
Annex III
INSPIRE Thema
Primaire dataprovider
Kadaster
Besluit beleidsverantwoordelijke
Aangemerkt
Datum besluit
Status aanmelding
Afgerond
Metadata in NGR bekijken